اشتراک جفت درخفاش مادرودختر

این تصور که مادر و دختر، و احتمالاً حتی مادربزرگ، به دنبال یک جفت یکسان باشند برای تعداد زیادی از ما انسان ها منزجر کننده است. اما برای خفاش نعل اسبی بزرگ ماده، شریک بودن در یک جفت تولید مثل کننده قوی تضمین کننده تولد نوزادان سالم و تقویت کننده گروه اجتماعی است. غالب خفاش های نعل اسبی بزرگ ماده (Rhinolophus ferrumequinum) در طول زندگی خود به دفعات جفت گیری کرده و این عمل را نیز با یک نر ویژه انجام داده اند. این بدان معناست نوزادانی که در فصول مختلف تولید مثلی متولد می شوند بسیار شبیه یکدیگر خواهند بود. علاوه بر این پژوهشگران معتقدند که نوزادان دختر مادرشان را تا مکان های جفت گیری تعقیب کرده و سعی می کنند با همان خفاش نری جفت گیری کنند که مادرشان با او جفت گیری می کند. «استفان روسیتر» جانورشناس گروه زیست شناسی دانشگاه کوئین مری لندن معتقد است مشترک بودن جفت های جنسی موجب استحکام پیوندهای اجتماعی شده و از طرفی سطوح همکاری را در یک کلنی خفاش افزایش می دهد. به گفته «روسیتر»: «این ماده ها هستند که جفت های خود را انتخاب می کنند. اما ما هنوز نمی دانیم آنها این کار را چگونه صورت می دهند، چگونه این اطلاعات را به نوزادان دختر خود منتقل می کنند، یا چگونه از درون گشن گیری اجتناب می کنند؟» اشتراک جفت در میان خفاش ها می تواند موجب ایجاد تعدادی روابط گیج کننده شود. در مواردی آزمایش های ژنتیکی نشان داده اند که یک خفاش ماده و خاله ناتنی اش، خواهرانی ناتنی هستند که از طرف پدر یکی می باشند

 

/ 0 نظر / 57 بازدید