چگونگی پیدایش زمین و قاره ها

اگر یک سیب را مدتی نگه دارید ، در سطح آن چین و چروک ایجادمیشود ، و پوسته آن صافی خود را از دست میدهد کره زمین و سایر سیارات از خورشید جدا شده اند آنها ابتدا گرم و سوزان بودند ، که به تدریج سرد شده ، و به وضع امروزی خود رسیده اند برخی از دانشمندان عقیده دارند ، که فرورفتگی ها و برجستگی های زمین هنگام سرد شدن به وجود آمده است . یک نقشه جهان نما بردارید و قاره آمریکای جنوبی و آفریقا را بررسی کنید آیا به نظرتان نمیرسد ، که آمریکا در برزیل به طرف راست پیش رفته است ؟ آیا گمان نمی کنید ، که با کنار هم گذاشتن آفریقا و آمریکا قاره واحدی به دست می آید؟ این همان سئوالی است ، که یک دانشمند آلمانی بنام آلفرد وگنر از خود کرد او نوشت : هرکسی که کناره های متقابل به هم آمریکای جنوبی و آفریقا را بررسی کند از دیدن اینکه خط ساحلی دو قاره کاملا" شبیه یکدیگرند ، تعجب خواهد کرد و ملاحظه اینکه هر پیش رفتگی برزیل مقابل فرورفتگی در آفریقا ست ، هر پژوهشگری را به شگفتی واخواهد داشت. همچنین الفرد وگنر گیاهان و حیوانات محلی آمریکای جنوبی و آفریقا را که قبلا" به وسیله زیست شناسان و طبیعی دانان کشف و بررسی شده بود ، با هم مقایسه کرده و متوجه شباهت عجیب آنها شد و این مطلب نیز باعث گشت ، که او فکر کند این دو قاره در گذشته های دور قطعا" به هم متصل بوده اند و بعدها از هم جدا شده اند . آلفرد فرضیه ای بنیاد نهاد که به موجب آن در روزگاران پیشین تمام قاره های جهان به هم چسبیده و تشکیل یک قاره را داده بودند این قاره بزرگ رودخانه ها و دریاچه هایی نیز داشته است ، که بعدها چین و چروکهایی در آن ایجاد شده و به چند قاره تقسیم گشته است ، و در نتیجه آمریکای جنوبی از آفریقا جدا شده و شروع به دور شدن از آن کرده است آمریکای شمالی نیز از اروپای مرکزی جدا شده و بطرف مغرب رفته است و بالاخره قاره ها به صورتی که امروز می بینیم در آمده اند . آیا حق با آلفرد وگنر است؟ نمی دانیم امروزه این عقیده فرضیه ای بیش نیست ولی با توجه به نقشه جهان نما کناره قاره ها مویّد این تئوری است ، و بررسی گیاهان و جانوران بومی در کناره های متقابل دو قاره نیز این موضوع را تایید میکند ، و در ضمن قشر زمین هم هنوز به حرکت و جابجایی خود ادامه میدهد

به گفته برخی از جغرافی دانان زمین دارای هفت قاره است. برخی دیگر از دانشمندان جغرافیایی تعداد قاره های سطح زمین را به دلیل در نظر گرفتن قاره ی اور آسیا که شامل دو قاره ی اروپا و آسیا می گردد، شش قاره عنوان می کنند.

بزرگ ترین قاره آسیاست . آفریقا از نظر وسعت در مقام دوم قرار دارد . قاره های دیگر به ترتیب وسعت عبارتند از آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی ،قطب جنوب ،اروپا و اقیانوسیه است .

قاره ها چه ویژگی هایی دارند ؟

قاره ها همه ی خشکی های سطح زمین را در بر می گیرند. این خشکی های بزرگ دشت ها و کوهستان ها، بیابان ها و دریاچه ها را در خود جای داده اند.

مردم شهرها را در قاره ها می سازند تقریباً  تمام مردم زمین روی قاره ها زندگی می کنند. بیشتر مردم در آسیا و بقیه در دیگر قاره های سطح زمین جمع شده اند .

حاشیه ی یک قاره در ارتباط مستقیم با اقیانوس است . لبه ی  قاره می تواند هم صاف و هموار ، و از یک ساحل شنی تشکیل شده باشد، و هم می تواند به صورت صخره ای و پرشیب باشد . لبه ی قاره ها به سمت پایین و زیر دریا سرازیر می شوند .

قاره ها چگونه پدید آمده اند؟

زمین شناسان معتقدند که میلیون ها سال پیش زمین تنها از یک قاره تشکیل شده بود . آنان نام این قاره عظیم را «پانگه آ» گذارده اند. پانگه آ درحدود200000000 سال پیش به دو قاره تقسیم شد. زمین شناسان نام های «گندووانا» و «لورازیا» را برای این دو قاره برگزیدند.

قاره ها چگونه حرکت می کنند ؟

قاره ها به خاطر این که از صفحات بزرگ تشکیل شده اند،می توانند حرکت کنند. این صفحات به اطراف خود حرکت می کنند .

قاره ها روی این صفحات واقع شده اند. این صفحات روی لایه ای از مواد سنگی مذاب و داغ حرکت می کنند.

در برخی از مکان ها صفحات دچار شکستگی می شوند، در بعضی جاها این صفحات از هم دور می شوند . یکی از مکان هایی که جدا شدگی صفحات اتفاق می افتد درکف اقیانوس اطلس واقع شده است . سنگ های داغ مذاب در شکستگی کف اقیانوس به آرامی به سمت بالا حرکت می کنند، هنگام خروج این سنگ های داغ، سرد شده و سخت می گردد، در این صورت کف دریایی جدیدی رابه وجود می آورد .به خاطر این که بستر جدیدی در کف دریا اضافه می شود، اقیانوس اطلس وسیع تر می گردد. در نتیجه ی این فرایند است که اروپا و آمریکا به آرامی از هم دور می شوند.

در این تصویر نحوه ی دور شدگی صفحات زمین و خروج مواد مذاب دیده می شود.

اقیانوسها

براساس اطلاعات به دست آمده از ماهواره های فضایی ، بزرگترین گسستگی ایجاد شده در پوسته زمین در دهه های اخیر، می تواند منجر به پیدایش اقیانوسی جدید در قاره آفریقا شود. زمین شناسان بر این باورند که این شکاف که سپتامبر سال گذشته در پوسته زمین ایجاد شد، سرانجام با رسیدن به دریای سرخ ، سبب مجزا شدن بخش وسیعی از اتیوپی و اریتره از سایر قسمتهای قاره آفریقا خواهد شد. این شکاف به طول 60کیلومتر با وقوع زمین لرزه ای در سپتامبر سال گذشته ایجاد شده است.

مشاهدات پیگیر دانشمندان و محققان حاکی از آن است که این شکاف همچنان با سرعتی بی نظیر در حال گسترش است که می تواند بیانگر وقایعی در اعماق زمین باشد. منطقه ای که در آنجا صفحات زمین ساختی (تکتونیکی) تشکیل دهنده قاره آفریقا از صفحات زمین ساختی عربستان جدا شده و در نتیجه سبب کشیدگی و نازک شدن پوسته زمین در این منطقه خواهد شد. با پیدایش چنین شکافهایی در پوسته زمین ، تخته سنگهای گداخته و ذوب شده از اعماق به سطح زمین راه می یابد و با سخت شدن این مواد در معرض هوا قطعه جدیدی از بستر اقیانوس ها شکل می گیرد. اگر این شکاف در پوسته زمین گسترش یابد، در مدت زمانی حدود یک میلیون سال ، قسمت شمالی آفریقا از سایر بخشهای این قاره جدا خواهد شد و دانشمندان معتقدند با ادامه این فرآیند سرانجام اقیانوس جدیدی شکل خواهد گرفت که با اتصال به دریای سرخ جریان آب به آن راه خواهد یافت. دانشمندان با بهره گیری از ابزارهایی که نسبت به ارتعاش از حساسیت بالایی برخوردار هستند، سنجش عوامل موثر در سطح زمین و تصاویر گرفته شده از ماهواره های فضایی و آژانس فضایی اروپا، وقوع این پدیده را در اعماق زمین تحت بررسی قرار داده اند. آنها با جمع آوری این اطلاعات به نقشه دقیق و جامعی در این خصوصدست یافته اند. از سال 1970 تاکنون ، ایجاد چنین شکافی در پوسته زمین بزرگ ترین گسستگی در سطح کره زمین بوده است و این نخستین بار است که محققان توانسته اند از تصاویر ارسالی از ماهواره های فضایی برای دستیابی به اطلاعاتی درباره مراحل اصلی و بنیادی و نحوه ایجاد چنین شکافهایی دست یابند. تغییر در صفحات زمین ساختی کره زمین پدیده ای است که دریک دوره زمانی 2 میلیون ساله بتدریج به وقوع پیوسته است و هر چند وقت یکبار وقوع زمین لرزه ها و انفجارهای آتشفشانی از وقوع شکاف و فروپاشی تخته سنگها در اعماق زمین خبر می دهند. این پدیده مشابه که سال گذشته به وقوع پیوسته است شکافی 60 کیلومتری در یک گسل ایجاد کرده است. که از اتیوپی به سواحل جنوبی دریای سرخ می رسد. کار روی روشهای جدیدی که بر مبنای اطلاعات ارسال شده از ایستگاه های فضایی عمل می کنند، جزییات چگونگی وقوع این پدیده را بخوبی نمایان خواهد کرد.

آگاهی انسان در مورد اقیانوس‌ها

آگاهی‌های انسان درباره اقیانوس‌ها ، و به خصوص کف آنها ، تا سالهای اخیر به همان اندازه آگاهیهای او از سیاره‌های دیگر بوده است. حتی آنچه امروزه اخترشناسان درباره سطح ماه می‌دانند، بیشتر از دانسته‌های زمین شناسان درباره سطح زیر اقیانوس‌های زمین است.

اقیانوس‌نگاران اولیه

اقیانوس شناسی (Oceanography) جدید را ماتیو فونتین موری (Mathew Fontaine Maury) ، افسر نیروی دریایی آمریکا ، کشف کرد. وی در آغاز سی سالگی ، در حادثه‌ای ناگوار پای خود را از دست داد. اما این حادثه ناگوار به نفع بشریت تمام شد. پس از این حادثه بود که موری متصدی انبار نقشه‌ها و وسایل نقشه‌برداری شد و کوشش خود را صرف نقشه‌برداری از جریانهای اقیانوس‌ها کرد.

موری پیشقدم همکاریهای بین المللی در مطالعات مربوط به اقیانوس شد و در کنفرانس تاریخی بین‌المللی که در سال 1853 در بروکسل تشکیل شد، چهره‌ای موثر بود. نخستین کتاب درسی خود را درباره اقیانوس‌نگاری ، به نام جغرافیای فیزیکی دریا ، در سال 1955 منتشر کرد. (فرهنگستان علوم دریایی در آناپولیس (Annapolis مرکز ایالت مریلند در آمریکا) به افتخار کارهای بزرگ وی به 'قصر موری' (Maury Hall) ملقب شد.

(جریان کرومول

بعد از موری ، جریانهای اقیانوسی به طور کامل نقشه‌برداری شدند. این جریانها به وسیله اثر کوریولیس در اقیانوس‌های نیمکره شمالی دوایر عظیمی ‌در جهت حرکت عقربه‌های ساعت طی می‌کنند و در اقیانوس‌های نیمکره جنوبی دوایر عظیمی‌ در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌پیمایند. جریانی که در امتداد خط استوا حرکت می‌کند، تحت تاثیر اثر کوریولیس قرار نمی‌گیرد و ممکن است مسیری مستقیم طی کند. چنین جریان مستقیمی‌ در اقیانوس آرام واقع است و چندین کیلومتر در امتداد استوا به طرف مشرق طی می‌کند. این جریان به افتخار کاشف آن ، تونزند کرومول (Townsend Cromwell) ، اقیانوس شناس آمریکایی ، جریان کرومول نامیده شده است.

آیا اعماق اقیانوس‌ها ، آرام است؟

اقیانوس‌نگارها جریانهای کندی را در اعماق اقیانوس‌ها کشف کرده‌اند. دلایل غیر مستقیمی‌ نشان می‌دهد که اعماق اقیانوس‌ها نمی‌تواند آرام باشد. یکی از این دلایل این است که موجودات بالای دریا ، پیوسته کانیهای غذایی ، یعنی فسفاتها و نیتراتها ، را مصرف می‌کنند و پس از مرگ ، این مواد را با پیکر خود به اعماق دری

/ 8 نظر / 2417 بازدید
lMahsa

saaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaam ali bood vageaan estefade kardam bazam tashakoor [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

ava

ali

ava

[لبخند]

علی

سلام ممنون :)[لبخند]

محمدرضا

[شیطان][خنده][نیشخند][قهقهه][شرمنده][گاوچران][رویا][شکست][تایید][اوغ][دلقک][قهقهه]

افشین

خوب بود به دردم خورد

انوشا

سلام واقعا عالی بود.[گل][لبخند][گل][لبخند]

افشبن

متن ها خیلی زیادند وخیلی هم اموزنده اند خیلب ممنون[لبخند]