خورشید

خورشید یک توپ شعله ور بزرگ در مرکز منظومه شمسی ماست. خورشید فقط از گاز تشکیل شده. خورشید نور و گرما و سایر انرژی ها را برای زمین تاًمین می کند.

بیشتر گازی که خورشید از آن تشکیل شده نسبت به مغناطیس حساس است. حساسیت به  مغناطیس این گاز را به گاز مخصوصی تبدیل کرده. به خاطر همین به این گاز که خورشید از آن تشکیل شده پلاسما می گویند.

در طول تاریخ انسان ها خورشید را مقدس می شمردند. مثلاً ایرانیان قدیم معابدی برای خورشید درست کرده بودند. به این معابد زیگورات می گفتند. آیین خورشید پرستی ایرانیان یا میتراییسم به روم نیز رفت. علاوه برایرانیان و رومی ها، خورشید در فرهنگ مصریان قدیم، قوم آزتک در مکزیک و بومیان آمریکای شمالی، چینی ها و بسیاری از اقوام دیگر نیزنقش بزرگی داشته است.

خورشید یکی از بیش از 100 میلیارد ستاره ای ست که در کهکشان راه شیری وجود دارند. خورشید حدود 25000 سال نوری از مرکز کهکشان فاصله دارد و یک بار در هر حدود 250 میلیون سال به گرد مرکز کهکشانی می گردد. یک سال نوری مسافتی ست که نور در یک سال در خلأ می پیماید و مساوی ست با حدود 88/5 تریلیون مایل (46/9 تریلیون کیلومتر

فاصله خورشید از زمین چقدر است؟

خورشید نزدیک ترین ستاره به کره زمین است. فاصله خورشید از سیاره ما زمین 149.680.000 کیلومتر یا 92.960.000  مایل است. این فاصله واحد نجومی(AU) نامیده می شود و واحد اندازه گیری فاصله در سراسر منظومه شمسی ست.

اندازه خورشید

شعاع خورشید یعنی فاصله مرکز تا سطح خورشید حدود 432000 مایل یا 965500 کیلومتر است که 109 برابر شعاع زمین است.

جرم خورشید

جرم خورشید براساس واحد تن عبارت ازعدد دو با 27 صفر است. جرم خورشید 332900 برابر جرم زمین است و 8/99 درصد جرم کل منظومه شمسی را در خود دارد. متوسط تراکم مواد در خورشید 4/1 گرم در هر سانتی متر مکعب است. یعنی تراکم خورشید حدود 4/1 برابر تراکم آب و کمتر از یک سوم متوسط تراکم زمین است. این جرم ها با نیروی جاذبه کنار هم نگه داشته شده اند و فشار و دمای زیادی در هسته خورشید ایجاد می کنند.

در هسته خورشید دما حدود 15 میلیون درجه سلسیوس یا حدود 27 میلیون درجه فارنهایت است. انرژی ای که در هسته تولید می شود اساساً تمام گرما و نوری که در زمین به ما می رسد را تولید می کند. انرژی از هسته به منطقه ای که نور و انرژی خورشید از آن ساطع و خارج می شود جهش می کند. 17000 سال طول می کشد تا این انرژی جدید به این منطقه که منطقه وزش گرمایی ست, برسد. منطقه وزش گرمایی منطقه ای ست که از آن پلاسمای داغ (مخلوط اتم های یونیزه) به طرف بیرون از خورشید حرکت می کند. وقتی که گرما به این منطقه برسد دو میلیون درجه سلسیوس یا 5/3 میلیون درجه فارنهایت از درجه حرارتش کاسته می شود.

دمای سطح یا فوتوسفر حدود 5500  درجه سلسیوس یا 10000 درجه فارنهایت است. در زیر این منطقه دما به بیش از دو میلیون درجه سلسیوس یا 5/3 میلیون درجه فارنهایت می رسد. در مرکز لکه های خورشیدی بزرگ دما به 7300 درجه فارنهایت یا 4000 درجه سلسیوس می رسد.

در هسته خورشید دما حدود 15 میلیون درجه سلسیوس یا حدود 27 میلیون درجه فارنهایت است. انرژی ای که در هسته تولید می شود اساساً تمام گرما و نوری که در زمین به ما می رسد را تولید می کند. انرژی از هسته به منطقه ای که نور و انرژی خورشید از آن ساطع و خارج می شود جهش می کند. 17000 سال طول می کشد تا این انرژی جدید به این منطقه که منطقه وزش گرمایی ست, برسد. منطقه وزش گرمایی منطقه ای ست که از آن پلاسمای داغ (مخلوط اتم های یونیزه) به طرف بیرون از خورشید حرکت می کند. وقتی که گرما به این منطقه برسد دو میلیون درجه سلسیوس یا 5/3 میلیون درجه فارنهایت از درجه حرارتش کاسته می شود.

دمای سطح یا فوتوسفر حدود 5500  درجه سلسیوس یا 10000 درجه فارنهایت است. در زیر این منطقه دما به بیش از دو میلیون درجه سلسیوس یا 5/3 میلیون درجه فارنهایت می رسد. در مرکز لکه های خورشیدی بزرگ دما به 7300 درجه فارنهایت یا 4000 درجه سلسیوس می رسد.

انرژی ایجاد می کند. همجوشی هسته ای مرحله تبدیل هسته هیدروژن به هسته هلیوم است.

در هر ثانیه خورشید حدود 600000000 تن هسته هیدروژن را به هسته هلیوم تبدیل می کند. این واکنش همجوشی هسته ای خورشید در هر ثانیه حدود چهار میلیون تن توده اتم را به انرژی تبدیل می کند و مقدار بسیار زیادی انرژی گرمایی و نورانی را برای منظومه شمسی آزاد می کند.

در این واکنش همجوشی، خورشید در هر ثانیه چهار میلیون تن از جرمش را از دست می دهد. به این ترتیب خورشید سوختش را در طول حدود پنج میلیارد سال آینده از دست خواهد داد. موقعی که این اتفاق رخ دهد خورشید منفجر می شود و به یک ابر تبدیل می شود. یک پوسته بسیار بزرگ از گاز که سیاره های منظومه شمسی از جملهزمین را ویران خواهد کرد.

انرژی خورشید در نتیجه انجام  واکنش های همجوشی هسته ای که در داخل هسته اش انجام می شود، تأمین می گردد. در همجوشی هسته ای دو هسته اتم به یکدیگر می پیوندند و یک هسته جدید به وجود می آورند. در نتیجه این همجوشی و تغییر هسته، انرژی به وجود می آید.

همجوشی هسته ای تنها می تواند در داخل هسته رخ دهد چون هسته بسیار داغ و متراکم است. هسته بار مثبت دارد و هسته ها تمایل دارند همدیگر را دفع کنند. اما تراکم مواد در هسته و دمای آن آنقدر زیاد است که نیرویی وارد می کند و هسته ها را به هم جوش می دهد.

معمولی ترین فرایند همجوشی در خورشید، زنجیره پروتون- پروتون نامیده می شود. این فرایند موقعی شروع می شود که به هسته ساده ترین شکل اتم هیدروژن، یعنی آنهایی که یک پروتون دارند نیرو وارد می شود تا در یک زمان یکی شوند. ابتدا یک هسته با هسته دیگر یکی می شود، سپس این هسته دو ذره ای با یک هسته دیگر ترکیب می شود و هسته سه ذره ای را تشکیل میدهد. هسته سه ذره ای با یک هسته دیگر یکی می شود و هسته چهار ذره ای را به وجود می آورد. در آخر این هسته چهار ذره ای با یک هسته دیگر هم یکی می شود. این فرایند, یک ذره طبیعی الکتریکی به نام نوترون نیز تولید می کند.

هسته نهایی شامل دو پروتون و دو نوترون و نیز هسته ای که عادی ترین شکل عنصری به نام هلیوم است، می باشد. جرم این هسته ایجاد شده کمتر از جرم هسته چهار پروتونی ست. چون جرم از دست رفته به انرژی تبدیل شده است.

 

/ 0 نظر / 4944 بازدید