تاریخچه و سوابق تشکیل سازمان بسیج دانش آموزی

با صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در پنجم آذر ماه سال 1358 مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین، پایگاه های مقاومت در مساجد، حسینیه ها، ادارات، کارخانه ها، مدارس و... به صورت خود جوش و مردمی شکل گرفت و با واگذاری مسئولیت بسیج به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی، پایگاه های مقاومت بسیج در مدارس هم چون دیگر اقشار بسیج برای جذب، آموزش و اعزام دانش آموزان واجد شرایط به جبهه های جنگ حق علیه باطل فعال شدند که در این میان نقش معلمان و فرهنگیان شجاع بسیجی ستودنی است. در دوران هشت ساله دفاع مقدس بیش از 550 هزار نفر از دانش آموزان به دفعات مکرر به جبهه ها اعزام شدند که در این میان بیش از 36000 نفرشهید و مفقود الاثر و 2853 جانباز و 2433 آزاده تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی نموده اند. با انسجام واحد بسیج مستضعفین و شکل گیری ساختار و تشکیلات آن، دفتر بسیج دانش آموزی به عنوان رده ای مستقل در واحد بسیج مستضعفین ایجاد شد و با شکل گیری معاونت اقشار در بسیج بعنوان بسیج دانش آموزی به ادامه فعالیت خود پرداخت. در سال 1363 با تصویب تبصره 2 از ماده یک قانون نظام وظیفه کشوری که به موجب آن وزرات آموزش و پرورش موظف گردید با هماهنگی و همکاری واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش آمادگی دفاعی را برای دانش آموزان اجرا نماید، پایگاه های مقاومت بسیج دانش آموزی در مدارس از استحکام بیشتر برخوردار گشت. با توسعه واحد بسیج مستضعفین از سطح یک معاونت در ستاد مرکزی سپاه به یک نیروی مستقل با عنوان نیروی مقاومت بسیج سپاه، بسیج دانش آموزی نیز به عنوان یک مدیریت مستقل در مجموعه ستاد نیرو تشکیل و به کار خود ادامه داد. در سال 1371 با تلاش مدیریت مستقل بسیج دانش آموزی، ستاد ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی آن وزرات توافق نامه ای تنظیم و به امضای فرمانده نیروی مقاومت بسیج و وزیر آموزش و پرورش رسید. با امضای این توافق نامه و ابلاغ به رده های ذیربط دو دستگاه و تشکیل کمیته های هماهنگی در سطوح مرکز، استان و شهرستان، تحرکی وسیع در تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی به وجود آمد به گونه ای که در پایان سال تحصیلی 74-73 بیش از 12 هزار دفتر بسیج دانش آموزی در مدارس راهنمایی و متوسطه کشور تشکیل شده و نزدیک به 5/1 میلیون نفر دانش آموز به عضویت بسیج دانش آموزی در آمدند. در سال 1373 با ابلاغ سردار فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به منظور به کارگیری توان مجموعه معاونت های نیروی مقاومت بسیج در امر تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی، دفتر مشاورت، بسیج دانش آموزی تشکیل شد، تا با یاری فرماندهی نیرو، به تقویت اصولی بسیج دانش آموزی همت گمارده شود. تعیین ساختار و سازمان و شرح وظایف بسیج دانش آموزی در مدارس، ضابطه مند کردن ارتباطات گروهی و تشکیلاتی، ایجاد سازمان پویندگان و پیشگامان به تناسب مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه، هم چنین طراحی دسته های سازمان یافته برای فعالیت های فرهنگی، امدادی، علمی و سازندگی، طراحی لباس، آرم نشان عضویت، پرچم سازمانی و تطبیق آموزش آمادگی دفاعی مدارس با نظام آموزش های نظامی بسیج از جمله موفقیت های این دوران به شمار می رود. مجلس محترم شورای اسلامی به منظور بسط و گسترش فرهنگی بسیجی در میان دانش آموزان و تقویت بسیج دانش آموزی، در سال 1375 ماده واحده ای به تصویب رساند که به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف به حمایت و پشتیبانی و تقویت و گسترش بسیج دانش آموزی گردید. با تصویب این قانون فعالیت ها و برنامه های بسیج دانش آموزی از قوام و استحکام بیشتری برخوردارگشت، به گونه ای که در پایان سال تحصیلی 78-77 تعداد واحدهای مقاومت پویندگان و پیشگامان بسیج دانش آموزی به بیش از22 هزار واحد در مدارس راهنمایی و متوسطه رسید و بیش از 5/2 ملیون نفر از دختران و پسران دانش آموز به عضویت بسیج دانش آموزی در آمدند. متعاقب مصوبه مجلس شورای اسلامی و با پیگیری های به عمل آمده سطح تشکیلاتی بسیج دانش آموزی نیز به منظور فراهم کردن امکان موفقیت بیشتر در تحقق اهداف و مأموریت های محوله ارتقا یافت و در سال 77 به عنوان سازمان بسیج دانش آموزی ادامه مأموریت داد. امروز سازمان بسیج دانش آموزی به حول قوه الهی با برخورداری از مدیران و کارشناسان مجرب در سطح مرکز و 28 رده استانی و بیش از 600 حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی در قریب 26 هزار مدرسه راهنمائی و متوسطه کشور واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی را گسترش داده و تاکنون بیش از 3 میلیون نفر از دانش آموزان دختر و پسر میهن اسلامی به عضویت در این تشکل دانش آموزی و نهاد برگرفته از متن ملت قهرمان ایران در آمده اند.

ضرورت تشکیل سازمان بسیج دانش آموزی

مأموریت و وظیفه اصلی نیروی مقاومت بسیبج عبارت است از:  جذب و آموزش عمومی آحاد مردم، سازماندهی و تجهیز و به کارگیری آن ها در رده های مقاومت به منظور تشکیل ارتش بیست میلیونی و مقاومت مردمی و دفاع از کشور، انقلاب و دستاوردهای آن از طریق ایجاد پایگاه های مقاومت بسیج در مساجد، ادارات، کارخانه ها، مراکز آموزشی و مدارس کشور. بدون شک بخش قابل توجهی از اعضای بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی را قشر جوان و نوجوان میهن اسلامی تشکیل می دهد که در مدارس حضور دارند، لذا بسیج دانش آموزی یکی از ضروری ترین تشکل های بسیج است که باید به تقویت و توسعه آن توجه خاصی مبذول داشت.

وظایف دینی دانش آموز بسیجی

دانش آموزان بسیجی با توجه به موقعیت و شخصیتی که دارند وظایفی به عهده دارند که باید در انجام آنها تلاش کنند تا هویت بسیجی شان صیانت شود. مهمترین وظایف دینی دانش آموزان بسیجی عبارتست از :

1- کسب معرفت

دانش آموز بسیجی باید از دین و ارزش های اسلامی و هدفی که دنبال می کند آگاهی لازم را داشته باشد تا بتواند با موفقیت زندگی کند و به اهداف خود جامة عمل بپوشاند ، بنابراین آشنایی با دین ، انسان ، اجتماع ، سیاست و اطلاعات روز برای او یک ضرورت است.

2- خودسازی

خودسازی عبارت از تهذیب نفس است و تهذیب نفس عبارت از پاکیزگی نفس از زشتی ها و پلیدی هاست.

دانش آموز بسیجی باید نفس خود را از صفات زشتی چون حسد ، غیبت ، بدگویی ، دروغ ، ریا ، نگاه ها و سخنان آلوده ، شنیدنی های حرام و وابستگی به هر یک از جلوه های دنیا پاک نماید و تا این تصفیه صورت نپذیرد بسیجی به معنای واقعی آن نخواهد شد.

3- انجام واجبات و ترک محرمات

دانش آموز بسیجی باید با شناسایی واجبات دینی و ارتباط کامل با رسالة عملیه و ترک محرمات تقیّد خود را به مسائل اسلامی عملی سازد.

او کسی است که نه تنها واجبات را انجام می دهد بلکه خوب انجام می دهد و با توجه ویژه به احکام الهی عمل می کند و مستحبات را تا سر حد امکان مورد عمل قرار می دهد و از گناه پرهیز دارد و در حد توان از مکروهات دوری می کند.

4- رعایت اخلاق اسلامی

رعایت مسائل اخلاقی از ارزش های پذیرفته شدة همه انسان هاست که هدف بعثت پیامبر اکرم (ص) را تشکیل می دهد.

دانش آموز بسیجی در جامعه از اعتبار خاصی برخوردار است و انتظار عمومی این است که از او خطایی سر نزند. اما اگر خطایی از او صادر شد نه تنها اعتبار خود را مخدوش کرده است که موجبات وهن و تضعیف هر بسیجی را در ذهن مردم پدید آورده است. پس لازم است دانش آموز بسیجی همواره پاسدار اخلاق خویش باشد تا نام پر آوازة بسیجی همواره درخشان بماند.

5- رعایت ظاهر اسلامی

بسیجی شخصیتی اندیشمند و ارزشی است که از قید اسارت لباس و خودنمایی آزاد است و از هر گونه تقلید و سبک سری در قیافه و شکل سرو صورت خود گریزان می باشد لذا دانش آموز بسیجی از هر لباس تنگ ، بدن نما ، جلف ، رنگارنگ و دارای عکس ، علامت و مدل های زننده پرهیز می کند چرا که شأن خود را بالاتر از آن می بیند که به بازی با لباس فریفته شود.

6- تولّی و تبرّی

منظور از تولّی محبت به ارزش ها و صاحبان ارزش های اسلامی است و مراد از تبرّی تنفّر از گناه و گنهکاران است. موضع گیری قلبی بخشی مهم از دینداری انسان را تشکیل می دهد و حب و بغض در راه خدا از مهمترین مسائل اصولی اسلام می باشد.

یکی از گناهان ، رضایت به انجام گناه و ترک واجب است و یکی از واجبات دینی نفرت از گناه و ترک گناه است که هر دانش آموز بسیجی باید در هر حال از چنین رضایتی به دور بوده و چنین نفرتی را در دل داشته باشد.

7- ارتباط با مسجد

دانش آموز بسیجی که با مسجد ارتباط دارد از روحیه خاصی برخوردار است و از نشاط مذهبی بیشتری بهره مند.

او مسجد را سنگر و خانه دوم خود می داند. مسجد پایگاه علم و شور و حرکت است که بسیجی را از گزند تهاجم فرهنگی بیگانه حفظ می نماید .

8- استقامت و وفاداری به ارزش های دینی

دانش آموز بسیجی باید حفظ ارزش های دینی را در اولویت قرار دهد و تا آخرین لحظه حیات خود به احکام الهی اسلام وفادار بماند. مشکلات زندگی در عزم او خللی وارد نکند و افت و خیزهای مختلف دنیا او را به سستی نکشاند.

9- حضور در میدان های مختلف

دانش آموز بسیجی باید در تمام میدان های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی حضور فعال داشته باشد. اگر بسیجیان صحنه ها را پر کنند جامعه به یک غنای اسلامی قابل توجهی نایل می شود.

10- دشمن شناسی

اگر بسیجی دوستان را بشناسد اما دشمنان را نشناسد ضربه مهلکی خواهد خورد که جبران ناپذیر خواهد بود. شناخت دشمنان قسم خورده ای چون آمریکا ، اسرائیل ، منافقین و امثال آن کار دشواری نیست ، مهم شناخت دشمنان نقاب دار است.

لذا دانش آموز بسیجی باید دشمنان نقاب دار اسلام و انقلاب را در ابعاد مختلف فرهنگی ، سیاسی ، اخلاقی و اعتقادی بشناسد تا بتواند با ساز و کار لازم در برابر آنها موضع گیری قاطع کرده و از کیان اسلام و انقلاب دفاع نماید.

11- آزادی خواهی

آزادی خ

/ 0 نظر / 88 بازدید